Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z zawodem technik usług fryzjerskich, natomiast w tegorocznej – IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z firmą – Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym z zawodem technik informatyk.

Z dniem 1 lipca 2016 roku Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej, został włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Rekrutacja uzupełniająca na stanowisko: Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpi włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Informujemy, że po 20 czerwca br. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca składów branżowych zespołów partnerów społecznych.

Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1. i 2. cyklu spotkań, opracują zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Dokonają także przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).

Przedstawiamy grupy zawodów, dla których przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą przedstawicieli partnerów społecznych.

„Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół STEM. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

19 maja br. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konkurs  „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.