Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Programów Nauczania ogłasza rekrutację na kurs „Planowanie procesu dydaktycznego na podstawie nowych programów nauczania dla zawodów”, realizowany w formie stacjonarnej w siedzibie KOWEZiU.

Zadania dyrektora jako administratora danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, sposoby wykorzystania mediów społecznościowych dla budowania marki szkoły, zamówienia publiczne w oświacie to główne zagadnienia jakie będą poruszane podczas XI edycji Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.  

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych z elementami marketingu oświatowego”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w opracowywaniu programów kursów doskonalących. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Ekspert-2015”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju to poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją i do korzystania z opracowanych narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.

Minęło ponad dwa lata od początku reformy - zmian w kształceniu zawodowym. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Uelastyczniono system kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji różnymi ścieżkami oraz ujednolicono dla wszystkich ścieżek egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie te kroki związane są z dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W działania te idealnie wpisuje się dualny system kształcenia.

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dla technika chłodnictwa i klimatyzacji, technika urządzeń dźwigowych oraz mechanika motocyklowego. Treść rozporządzenia znajduje się na stronie ministerstwa.

Dwanaście sesji warsztatowych, eksperci Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych – to wszystko czeka na wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 29 stycznia (czwartek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapraszamy do rejestrowania się na wybrane sesje.

W odpowiedzi na prośby szkół, przedłużamy do 30 stycznia 2015 r. do godz. 14.00 termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych III edycji  konkursu „Szkoła dla pracodawców-pracodawcy dla szkoły”. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.