Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Prowadzenie kursów on-line”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na kurs „Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”, realizowany w formie blended w Centrum Szkoleniowym ORE oraz na Platformie Edukacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania.

Zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy z projektem "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".

Poszukujemy Ekspertów wiodących do realizacji zadań związanych z modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz z opracowaniem planów i programów nauczania, w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".
Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1082

Zapraszamy!

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Rozpoczynamy realizację kolejnych etapów projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Obecnie do projektu "Partnerstwo" Etap 3. poszukujemy autorów do opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania.