Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Serdecznie zapraszamy dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – III edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych z elementami marketingu oświatowego”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - KRAKÓW”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - GDAŃSK”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - WARSZAWA”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Intensywny kurs blended - WROCŁAW”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

W ramach upowszechniania zadań i rezultatów projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” 26 marca 2015 r. w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez KOWEZiU we współpracy z tamtejszym kuratorium oświaty.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przygotowanej dla przedstawicieli kadry zarządzającej i pedagogicznej gimnazjów, w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap 2”.

Portal Funduszy Europejskich opublikował biuletyny informacyjne o efektach projektów realizowanych ze środków unijnych: 10 lat Funduszy Europejskich w Polsce oraz album Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2014