Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Filmy

Czas trwania: 9 min. 50 sek.


Adresaci: uczniowie

Film zrealizowany na zlecenie Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Czas trwania: 37 min. 53 sek.


Adresaci: uczniowie

Film zrealizowany w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Czas trwania: 21 min. 37 sek.


Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy

Film zrealizowany w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Czas trwania: 11 min. 43 sek.


Adresaci: uczniowie, rodzice

Film zrealizowany w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Czas trwania: 10 min. 45 sek.


Adresaci: uczniowie, rodzice

Film powstał w ramach projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej". Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Czas trwania: 10 min. 52 sek.


Adresaci: nauczyciele, doradcy zawodowi

Film powstał w ramach projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej". Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.