Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Drogi Zawodowe

10 odcinkowy cykl „Drogi Zawodowe” przeznaczonego do pracy głównie z uczniami szkół gimnazjalnych.

Przykładowe sposoby wykorzystania filmów przedstawione są w scenariuszach zajęć dostępnych na stronie www.doradztwo.koweziu.edu.pl.

Drogi Zawodowe - Zainteresowania cz. 1


Czas trwania: 5 min. 24 sek.

Drogi Zawodowe - Mocne Strony cz. 2


Czas trwania: 4 min. 3 sek.

Drogi Zawodowe - Nauka cz. 3


Czas trwania: 4 min. 22 sek.

Drogi Zawodowe - Pierwsze Doświadczenia cz. 4


Czas trwania: 4 min. 7 sek.

Drogi Zawodowe - Doskonalenie cz. 5


Czas trwania: 4 min. 9 sek.

Drogi Zawodowe - Wybory cz. 6


Czas trwania: 4 min. 29 sek.

Drogi Zawodowe - Decyzje cz. 7


Czas trwania: 4 min. 3 sek.

Drogi Zawodowe - Zdarzenia cz. 8


Czas trwania: 4 min. 24 sek.

Drogi Zawodowe - Miejsca cz. 9


Czas trwania: 4 min. 27 sek.

Drogi Zawodowe - Satysfakcja cz. 10


Czas trwania: 4 min. 16 sek.

Filmy powstały w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY etap 2" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy