Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

„Rozwijam skrzydła” – filmy animowane

Zmiana - stały element życia (odcinek 1)Zmiana - stały element życia (odcinek 1)
Stres - wróg czy przyjaciel (odcinek 2)Stres - wróg czy przyjaciel (odcinek 2)
Motywacja - co to jest i po co? (odcinek 3)Motywacja - co to jest i po co? (odcinek 3)
Wspolpraca - czy współpraca się opłaca? (odcinek 4)Wspolpraca - czy współpraca się opłaca? (odcinek 4)
 
Jaki jestem? Oto jest pytanie? (odcinek 5)Jaki jestem? Oto jest pytanie? (odcinek 5)
Zainteresowania - inspiracja do działania i sposób na relaks (odcinek 6)Zainteresowania - inspiracja do działania i sposób na relaks (odcinek 6)
Podsumowanie wiedzy o sobie (odcinek 7)Podsumowanie wiedzy o sobie (odcinek 7)
Przymiarka do wyboru zawodu (odcinek 8)Przymiarka do wyboru zawodu (odcinek 8)
 
Decyzje - szanse czy ograniczenia (odcinek 9)Decyzje - szanse czy ograniczenia (odcinek 9)
Zawody - co warto o nich wiedzieć (odcinek 10)Zawody - co warto o nich wiedzieć (odcinek 10)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie? (odcinek 11)Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie? (odcinek 11)
Krok za krokiem - czyli nie od razu Kraków zbudowano (odcinek 12 ostatni)Krok za krokiem - czyli nie od razu Kraków zbudowano (odcinek 12 ostatni)
 

Filmy powstały w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy