Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Będzie…Będę…

Czas trwania: 0 min. 30 sek.


Adresaci: uczniowie, rodzice

Film zrealizowany w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.