Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Filmy

10 odcinkowy cykl „Drogi Zawodowe” przeznaczonego do pracy głównie z uczniami szkół gimnazjalnych.

Przykładowe sposoby wykorzystania filmów przedstawione są w scenariuszach zajęć dostępnych na stronie www.doradztwo.koweziu.edu.pl.

Drogi Zawodowe - Zainteresowania cz. 1


Czas trwania: 5 min. 24 sek.

Drogi Zawodowe - Mocne Strony cz. 2


Czas trwania: 4 min. 3 sek.

Drogi Zawodowe - Nauka cz. 3


Czas trwania: 4 min. 22 sek.

Drogi Zawodowe - Pierwsze Doświadczenia cz. 4


Czas trwania: 4 min. 7 sek.

Drogi Zawodowe - Doskonalenie cz. 5


Czas trwania: 4 min. 9 sek.

Drogi Zawodowe - Wybory cz. 6


Czas trwania: 4 min. 29 sek.

Drogi Zawodowe - Decyzje cz. 7


Czas trwania: 4 min. 3 sek.

Drogi Zawodowe - Zdarzenia cz. 8


Czas trwania: 4 min. 24 sek.

Drogi Zawodowe - Miejsca cz. 9


Czas trwania: 4 min. 27 sek.

Drogi Zawodowe - Satysfakcja cz. 10


Czas trwania: 4 min. 16 sek.

Filmy powstały w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY etap 2" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy

Marzenia w zasięgu ręki - od górnika do ogrodnikaFilm promujący Kształcenie Na Odległość. Film powstał w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania: 3 min. 14 sek.

Marzenia w zasięgu ręki - drwal cukiernikiemFilm promujący Kształcenie Na Odległość. Film powstał w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania: 3 min. 42 sek.

Marzenia w zasięgu ręki - e-learning dla każdegoFilm promujący Kształcenie Na Odległość. Film powstał w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania: 3 min. 13 sek.

Marzenia w zasięgu ręki - animacja o KNOFilm promujący Kształcenie Na Odległość. Film powstał w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania: 2 min. 17 sek.

Zmiana - stały element życia (odcinek 1)Zmiana - stały element życia (odcinek 1)
Stres - wróg czy przyjaciel (odcinek 2)Stres - wróg czy przyjaciel (odcinek 2)
Motywacja - co to jest i po co? (odcinek 3)Motywacja - co to jest i po co? (odcinek 3)
Wspolpraca - czy współpraca się opłaca? (odcinek 4)Wspolpraca - czy współpraca się opłaca? (odcinek 4)
 
Jaki jestem? Oto jest pytanie? (odcinek 5)Jaki jestem? Oto jest pytanie? (odcinek 5)
Zainteresowania - inspiracja do działania i sposób na relaks (odcinek 6)Zainteresowania - inspiracja do działania i sposób na relaks (odcinek 6)
Podsumowanie wiedzy o sobie (odcinek 7)Podsumowanie wiedzy o sobie (odcinek 7)
Przymiarka do wyboru zawodu (odcinek 8)Przymiarka do wyboru zawodu (odcinek 8)
 
Decyzje - szanse czy ograniczenia (odcinek 9)Decyzje - szanse czy ograniczenia (odcinek 9)
Zawody - co warto o nich wiedzieć (odcinek 10)Zawody - co warto o nich wiedzieć (odcinek 10)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie? (odcinek 11)Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie? (odcinek 11)
Krok za krokiem - czyli nie od razu Kraków zbudowano (odcinek 12 ostatni)Krok za krokiem - czyli nie od razu Kraków zbudowano (odcinek 12 ostatni)
 

Filmy powstały w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy

 

Uczeń gimnazujm

Czas trwania: 4 min. 48 sek. 

 • Uczeń w wieku gimnazjalnym a konieczność podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Doradca zawodowy

Czas trwania: 4 min. 51 sek. 

 • Na czym polega doradztwo edukacyjno-zawodowe?
 • Jak jest zorganizowane?
 • Kto odpowiada za wsparcie uczniów?
 • Gdzie szukać pomocy doradczej?

Rodzice

Czas trwania: 9 min. 24 sek. 

 • Jaka jest rola rodziców w procesie decyzji edukacyjnych i zawodowych?
 • Jak powinna wyglądać współpraca między uczniem, rodzicem a szkołą?

Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Czas trwania: 9 min. 33 sek. 

 • Jakie są typy szkół?
 • Gdzie szukać informacji?
 • Co warto brać pod uwagę decydując się na daną szkołę?

Twój zawód

Czas trwania: 4 min. 22 sek. 

 • Co zrobić, aby pomóc uczniowi w wyborze przyszłego zawodu?
 • Jak dowiedzieć się o danej profesji jak najwięcej?
 • Jak i gdzie szukać informacji o niej?
 • Na co zwrócić uwagę szukając informacji o danej profesji?

 


Filmy zrealizowane w ramach projektu „Edukacja dla pracy”. Filmy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo - szkoła dla rynku pracyFilmy zostały zrealizowane jako nagroda dla szkół zawodowych i współpracujących z nimi pracodawców – laureatów konkursu „Szkoła dla rynku pracy”

 

Branża ekonomiczno-finansowo-biurowaBranża ekonomiczno-finansowo-biurowa
Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlaneBudownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
Branża fryzjersko-kosmetycznaBranża fryzjersko-kosmetyczna
Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzanaBranża włókienniczo-odzieżowa i skórzana
Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwoGórnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
Turystyka i hotelarstwoTurystyka i hotelarstwo
Branża elektryczno-elektroniczna i teleinformatycznaBranża elektryczno-elektroniczna i teleinformatyczna
Branża poligraficzno-drukarska i papierniczaBranża poligraficzno-drukarska i papiernicza
Branża mechanicznaBranża mechaniczna
Gastronomia i produkcja spożywczaGastronomia i produkcja spożywcza
 

Filmy zrealizowane w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Filmy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania: 0 min. 30 sek.


Adresaci: uczniowie, rodzice

Film zrealizowany w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.