Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Informacja dla osób ubiegających się o udział w szkoleniu dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

Informacje ogólne

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Centrum Edukacji nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) prowadzą szkolenia dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli:

  • KOWEZiU – w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i mazowieckim.
  • ORE – w pozostałych województwach.
  • CENSA – dla nauczycieli szkół artystycznych z terenu całego kraju.

Rejestracja osób oczekujących na szkolenie

A. Rekrutacja na szkolenie w KOWEZiU odbywa się na podstawie elektronicznych zgłoszeń nauczycieli spośród osób zarejestrowanych w bazie danych na stronie programu Ekspert https://ekspert.ore.edu.pl Aby zarejestrować się należy na ww. stronie wypełnić formularz, postępując ściśle wg zawartych w nim wskazówek.

B. Przy rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie prosimy o wypełnienie drugiego formularza, który zostanie udostępniony na naszej stronie www.koweziu.edu.pl/ekspert. O rozpoczęciu rekrutacji informujemy za pośrednictwem komunikatu (zwykle w I kw. roku, w którym odbywa się szkolenie).

Uwaga: Prosimy o odwiedzanie strony www.koweziu.edu.pl/ekspert, ponieważ nie wysyłamy komunikatów i informacji do osób zainteresowanych szkoleniem. Listy osób dopuszczonych do szkolenia zamieszczamy na tejże stronie.

Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji, przyjęte przez dyrektorów centralnych placówek doskonalenia nauczycieli (ORE, CENSA, KOWEZiU) w porozumieniu z MEN, są następujące:

1.kolejność zgłoszeń w bazie danych na stronie programu Ekspert https://ekspert.ore.edu.pl

2. spełnienie wymogów formalnych:

  • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • czynne wykonywanie zawodu.

Wszystkie osoby, które zechcą przystąpić do szkolenia powinny być zarejestrowane w bazie danych programu „Ekspert” na stronie internetowej https://ekspert.ore.edu.pl

Przebieg szkolenia

Zgodnie z programem szkolenie obejmuje:

a) I część (18,5 godz.) – samokształcenie (e-learning) na podstawie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych KOWEZiU na platformie MOODLE;

Egzamin testowy po I części szkolenia dopuszczający do uczestniczenia w II części szkolenia jest przeprowadzany drogą elektroniczną;

b) II część szkolenia – zajęcia warsztatowe odbywające się w wyznaczonych regionalnych placówkach doskonalenia nauczycieli (41,5 godz.);

c) testowy egzamin końcowy przeprowadzany po zakończeniu części warsztatowej

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej KOWEZiU: www.koweziu.edu.pl/ekspert

Kierownik szkolenia
Małgorzata Wójcik
e-mail: m.wojcik@koweziu.edu.pl
tel.: 22 844 94 49

24.02.2015
Prezentujemy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (Ekspert 2015).
20.01.2015
W dniu 12 lutego 2015 r. Wydział Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W dniu 3 lutego 2014 r. Wydział Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
01.04.2012