Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 

Informacja dla osób zainteresowanych szkoleniem dla kandydatów na ekspertów
ds. awansu zawodowego nauczycieli w 2016 r.

 

Program Ekspert jest realizowany w formie szkoleń przez trzy publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU)

- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA)

Realizacja szkolenia  jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

KOWEZiU prowadzi szkolenia dla nauczycieli z następujących województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Prosimy osoby zainteresowane szkoleniem o zarejestrowanie się w bazie osób oczekujących i wypełnienie formularza na stronie www.ekspert.ore.edu.pl. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w rekrutacji ogłaszanej w danym roku. 

Pozostałe kryteria rekrutacji to:

- kolejność zgłoszeń w powyższej bazie na stronie programu Ekspert https://ekspert.ore.edu.pl,

- legitymowanie się stopniem nauczyciela  dyplomowanego,

- czynne wykonywanie zawodu,

- wypełnienie formularza, który będzie dostępny na stronie KOWEZiU w dniach prowadzonej rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane  otrzymają informację na adres e-mail, podany w formularzu.

Uprzejmie informujemy, że zarejestrowanie się w bazie osób oczekujących nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu.

 

Komunikat 2/2016

Wydział Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego została zakończona.
Na kurs zakwalifikowali się nauczyciele dyplomowanymi z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, którzy zarejestrowali się w bazie danych na stronie
www.ekspert.ore.edu.pl, w terminie od 12.10.2005 r. do 22.09.2013 r.
Osoby zakwalifikowane, do 2 marca br., otrzymają informację na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.  

Komunikat 1/2016

W pierwszej połowie lutego 2016 r. będzie prowadzona elektroniczna rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli.
W tych dniach na stronie głównej KOWEZiU będzie możliwe wypełnienie  formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie głównej KOWEZiU.

Orientacyjny termin szkolenia:

Część I-on-line marzec-kwiecień 2016 r.

Część II-stacjonarna koniec czerwca-początek lipca 2016 r.

Informacji udzielają:

Małgorzata Wójcik
e-mail:
m.wojcik@koweziu.edu.pl
tel.: 22 844 18 68 w 150

Bogdan Kruszakin
e-mail: b.kruszakin@koweziu.edu.pl
tel.: 22 844 18 68 w 127