Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ekspert szkolenie kandydatów

Informacja dla osób zainteresowanych  szkoleniem
 dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

 

Od roku szkolnego 2016/2017 szkolenie  kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli prowadzi  Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Prosimy osoby zainteresowane szkoleniem o zarejestrowanie się w bazie osób oczekujących i wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na stronie ekspert.ore.edu.pl.

W procesie rekrutacyjnym  mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane w bazie osób oczekujących. Uprzejmie informujemy, że zarejestrowanie się w  tej bazie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w  szkoleniu w tymże roku, w którym dokonano rejestracji.

Realizacja szkolenia  jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Więcej informacji:  ekspert.ore.edu.pl

 

Małgorzata Wójcik
e-mail:
malgorzata.wojcik@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 43