ANKIETA INTERNETOWA
MONITOROWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Badanie zakończone

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety internetowej, celem której jest zebranie informacji o ofercie edukacyjnej szkół, przygotowanej na rok szkolny 2012/2013, w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Aby wypełnić ankietę, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, wpisując własne hasło i login (umożliwi to wielokrotną edycję ankiety) oraz wypełnić metryczkę dotyczącą szkoły. Następnie po zalogowaniu otworzy się odpowiednia strona internetowa.

Ankiety prosimy wypełniać do 15 czerwca 2012 r.

Zadanie realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na zlecenie Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. W przypadku trudności technicznych związanych z wypełnieniem ankiety można kontaktować się e-mailem: ankieta@koweziu.edu.pl.

Zarejestruj się  |  Zaloguj się