Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą nad opracowaniem planów i programów nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Dla każdego zawodu zrekrutujemy trzyosobowy zespół autorów. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Przedstawicieli Partnerów Społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego i Wydział Innowacji i Rozwoju ogłasza rekrutację na kurs „Ekspert-2017”

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”.

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Prowadzenie kursów on-line”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na kurs „Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”, realizowany w formie blended w Centrum Szkoleniowym ORE oraz na Platformie Edukacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów Branżowego Zespołu Partnerów Społecznych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania.

Zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy z projektem "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".